Sütun

Sütun : Sütunlar, hemen hemen tüm yapılarda ilk göze çarpan dekoratif manada önem arzeden önemli mimari çalışmaların başında gelmektedir. Zira sütunlar, insanoğlunun çok eski zamanlarından beri kullanılmakta ve aynı zamanda da büyüleyici bir özelliğe ve görünüme de sahip olmasından ötürüde güç ve zenginliği simgelemektedir. Yapıları son derece ihtişamlı gösteren sütunlar, günümüzde  de yoğun olaraktan kullanılmaktadır.  Yapının durumuna göre uygulama babında değişiklik gösteren sütunlar, tercihe göre alçı, mermer, taş vb gibi değişik malzemelerden de yapılabilmektedir.

Sütun